SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

105 học viên tham gia
399,000 Kin 1,500,000
Đăng ký học ngay
Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
 • 143 video bài giảng
 • 185 đề thi
 • Tải PDF đề thi để ôn luyện
 • Xem video và đề thi không giới hạn
 • Xem video qua Smartphone và PC

 • Ngày bế giảng: 12-08-2020
Mô tả khóa học

Khóa SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN HÓA HỌC

có gì đặc biệt ?

Khóa học được Hoc24h.vnThầy Lê Phạm Thành thiết kế riêng cho các bạn có nhu cầu ôn thi lại, với lộ trình hợp lý, tối ưu về thời gian - kiến thức nhằm chinh phục điểm số mong muốn.

A. Đối tượng phù hợp: các bạn ôn thi lại hoặc đã vững kiến thức nền tảng, muốn có lộ trình ôn thi ngắn gọn, nhanh chóng tiếp cận các dạng bài nâng cao với nhiều bài tập tự luyện hơn.

B. Nội dung khóa học: 

 • Nhanh chóng ôn tập lý thuyết và các dạng toán trọng tâm.
 • Nhiều bài tập tự luyện (full lời giải).
 • Kết hợp học nâng cao ngay.

C. Mục tiêu điểm số: 8 - 10 điểm.

D. Chương trình: 

 • 15/7/2019 - 12/2019: Tổng ôn tập kiến thức Cơ bản + Nâng cao.
 • 12/2019 - 3/2020: Hoàn thiện các dạng bài Nâng cao.

Thầy hi vọng khóa học sẽ giúp các em có lộ trình ôn thi phù hợp và có sự chuẩn bị tốt nhất để chinh phục thành công cánh cửa vào đúng trường ĐH mà mình mơ ước ! 

Đề cương khóa học
Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 3 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT Free
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)
Đã phát hành
Bài 1.11. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.11. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Đã phát hành
Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Đã phát hành
Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Đã phát hành
Bài 1.14. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.14. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.14. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 2 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 3 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.17. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.18. Lý thuyết trọng tâm về polime
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.18. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.18. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 1.19. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 1.19. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Đã phát hành
Bài 2.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Đã phát hành
Bài 2.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Đã phát hành
Bài 2.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Đã phát hành
Bài 2.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Đã phát hành
Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Bài 2.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4
Đã phát hành
Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Đã phát hành
Bài 2.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.14. Lý thuyết về sự điện phân
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 2.14. Lý thuyết về sự điện phân
Đã phát hành
Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 3 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 1)
Đã phát hành
Bài 2.19. Nước cứng
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.19. Nước cứng
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.18. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.20. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.21. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.22. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.23. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.24. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.25. Sắt
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.25. Sắt
Đã phát hành
Bài 2.26. Hợp chất của Sắt
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.26. Hợp chất của Sắt
Đã phát hành
Bài 2.27. Hợp kim của Sắt
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.27. Hợp kim của Sắt
Đã phát hành
Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom (Đề 1 - CB)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.28. Crom và hợp chất của crom (Đề 2 - NC)
Đã phát hành
Bài 2.29. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 2.29. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Bài 2.29. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 3)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.29. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất
Đã phát hành
Bài 2.30. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về crom và hợp chất
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 2.30. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về crom và hợp chất
Đã phát hành
Bài 3.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 3.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Đã phát hành
Bài 3.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 3.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Đã phát hành
Bài 3.03. Phản ứng hóa học (Phần 1: Lý thuyết trọng tâm)
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 3.03. Phản ứng hóa học
Đã phát hành
Bài 3.03. Phản ứng hóa học (Phần 2: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa - Khử)
Đã phát hành
50:00
Bài 3.03. Phản ứng hóa học (Phần 3: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa - Khử (tiếp))
Đã phát hành
50:00
Bài 3.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 3.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Đã phát hành
Bài 3.05. Sự điện li (Phần 1: Sự điện li & Axit - Bazơ - Muối)
Đã phát hành
30:00
Bài 3.05. Sự điện li (Phần 2: Phản ứng trao đổi ion - pH - Chất chỉ thị axit bazơ
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 3.05. Ôn tập Sự điện li
Đã phát hành
Thi Online: Bài 3.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Bài 3.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Bài 3.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 3.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Thi Online: Bài 3.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
Bài 3.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 3.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Bài 3.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Bài 3.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 3.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Bài 4.01. Các kiến thức cơ sở của Hóa học hữu cơ
Đã phát hành
50:00
Thi online: Bài 4.01. Các kiến thức cơ sở của Hóa học hữu cơ
Đã phát hành
Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Phần 1: Phân tích nguyên tố)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Phần 2: Lập CTPT qua CTĐGN)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Phần 3: Lập CTPT trực tiếp từ phản ứng cháy)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.03. Vấn đề: ĐỒNG ĐẲNG - ĐỒNG PHÂN (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 4.04. Ôn tập ANKAN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.04. Ôn tập ANKAN
Đã phát hành
Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO - Phần 1: ANKEN
Đã phát hành
40:00
Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO - Phần 2: ANKAĐIEN
Đã phát hành
40:00
Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO - Phần 3: ANKIN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.05. Ôn tập HIĐROCACBON KHÔNG NO (Đề 3)
Đã phát hành
Bài 4.06. Ôn tập HIĐROCACBON THƠM
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.06. Ôn tập HIĐROCACBON THƠM
Đã phát hành
Bài 4.07. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ankan
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ankan (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ankan (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 4.08. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon (Phần 1: ANKAN)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.08. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon (Phần 2: ANKIN - HIĐROCACBON THƠM)
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 4.08. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon
Đã phát hành
Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Phần 3)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.09. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 3)
Đã phát hành
Bài 4.10. Ôn tập ANCOL (Phần 1) Free
Đã phát hành
40:00
Bài 4.10. Ôn tập ANCOL (Phần 2)
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 4.10. Ôn tập ANCOL
Đã phát hành
Bài 4.11. Ôn tập PHENOL
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 4.11. Ôn tập PHENOL
Đã phát hành
Bài 4.12. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ANCOL
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.12. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ANCOL (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.12. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ANCOL (Đề 02)
Đã phát hành
Bài 4.13. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách nước của ANCOL (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.13. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách nước của ANCOL (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.13. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách nước của ANCOL (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.13. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách nước của ANCOL (Đề 02)
Đã phát hành
Bài 4.14. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Phần 1)
Đã phát hành
50:00
Bài 4.14. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Phần 2)
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 4.14. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.14. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Đề 02)
Đã phát hành
Bài 4.15.Phương pháp giải một số dạng bài tập về ANCOL ĐA CHỨC - PHENOL
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 4.15. Phương pháp giải một số dạng bài tập về ANCOL ĐA CHỨC - PHENOL
Đã phát hành
Bài 4.16. Ôn tập ANĐEHIT Free
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.16. Ôn tập ANĐEHIT
Đã phát hành
Bài 4.17. Ôn tập AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.17. Ôn tập AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
Bài 4.18.Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng của nhóm -COOH
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.18.Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng của nhóm -COOH
Đã phát hành
Bài 4.19. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa - khử của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 4.19. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa - khử của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 4.19. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa - khử của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.19. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa - khử của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 4.20. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 4.20. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Phần 1) Free
Đã phát hành
45:00
NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Phần 2) Free
Đã phát hành
45:00
Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 01) Free
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 02) Free
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.01. Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 03) Free
Đã phát hành
NC-HC.01. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp Free
Đã phát hành
30:00
NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Phần 1)
Đã phát hành
50:00
NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Phần 2)
Đã phát hành
30:00
Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 3)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 4)
Đã phát hành
NC-HC.02. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Phần 1)
Đã phát hành
30:00
NC-HC.02. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Phần 2)
Đã phát hành
60:00
NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 3)
Đã phát hành
NC-HC.03. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ
Đã phát hành
60:00
NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ
Đã phát hành
60:00
Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 3)
Đã phát hành
NC-HC.04. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề các dạng toán về muối amoni hữu cơ
Đã phát hành
45:00
NC-HC.05. Làm quen với kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA
Đã phát hành
45:00
Thi Online: NC-HC.05. Làm quen với kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA
Đã phát hành
NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Phần 1)
Đã phát hành
60:00
NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Phần 2)
Đã phát hành
60:00
Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 3)
Đã phát hành
NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 3)
Đã phát hành
NC-HC.08. Kĩ thuật HIĐRO HÓA
Đã phát hành
60:00
Thi Online: NC-HC.08. Kĩ thuật HIĐRO HÓA
Đã phát hành
NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE
Đã phát hành
50:00
Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 02)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 03)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 04)
Đã phát hành
NC-HC.09. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Phần 2)
Đã phát hành
50:00
NC-HC.09. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Phần 1)
Đã phát hành
50:00
NC-HC.09. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Phần 3)
Đã phát hành
50:00
NC-HC.09. HƯỚNG DẪN GIẢI bài tập khó chuyên đề Bài toán hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Phần 4)
Đã phát hành
50:00
NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime
Đã phát hành
50:00
Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.10. Chinh phục các dạng toán khó về polime (Đề 1)
Đã phát hành
NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE
Đã phát hành
50:00
Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.11. Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 3)
Đã phát hành
NC-HC.12. Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT
Đã phát hành
45:00
Thi Online: NC-HC.12. Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-HC.12. Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 2)
Đã phát hành
NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó về phi kim
Đã phát hành
30:00
Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó về phi kim
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Đã phát hành
30:00
Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện - Dạng 1: Bài toán CO, H2
Đã phát hành
50:00
NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện - Dạng 2: Bài toán nhiệt nhôm
Đã phát hành
30:00
NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện - Dạng 3: Nhiệt phân hợp chất
Đã phát hành
60:00
Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 1)
Đã phát hành
Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 2)
Đã phát hành
Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Phần 1: Bài toán thời gian)
Đã phát hành
40:00
NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Phần 2: Xử lý dung dịch sau điện phân)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2
Đã phát hành
40:00
Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2
Đã phát hành
Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Đã phát hành
Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC06. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp
Đã phát hành
40:00
Thi Online: NC-VC06. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC06. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 2)
Đã phát hành
NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng
Đã phát hành
40:00
Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Phần 3)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 3)
Đã phát hành
NC-VC09. Chinh phục một số dạng toán hay và khó về hiđroxit lưỡng tính
Đã phát hành
40:00
Thi Online: NC-VC09. Chinh phục một số dạng toán hay và khó về hiđroxit lưỡng tính
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy LÊ PHẠM THÀNH
Thầy Lê Phạm Thành là một trong những giáo viên môn Hóa hàng đầu Việt Nam Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, từ online đến offline, Thầy đã chắp cánh ước mơ cho rất nhiều thế hệ học sinh, chinh phục thành công cánh cổng trường ĐH mà mình mong muốn. Với hệ thống khóa học đồ sộ, đầy đủ; các nội dung kiến thức được sắp xếp hợp lý, từ cơ bản đến nâng cao và đặc biệt cách dạy cực chi tiết, lấy trọng tâm là lý thuyết, Thầy đã giúp các bạn từ "mất gốc" lấy lại căn bản, nắm vững kiến thức, và các bạn dần trở nên yêu mến môn Hóa, thậm chí nhiều bạn còn chọn học các ngành liên quan đến Hóa Học ở bậc ĐH ! Hàng năm Thầy luôn là giáo viên môn Hóa có số điểm 9 - 10 dẫn đầu cả nước, với rất nhiều thủ khoa, trong đó có rất nhiều học sinh đỗ vào các trường Top đầu cả nước như ĐH Y Hà Nội, Y Dược TP HCM, Ngoại Thương, Quân Y, Bách Khoa, Kinh tế ... Câu nói tâm đắc: CHẮC LÝ THUYẾT - VỮNG BÀI TẬP - NHANH TÍNH TOÁN !
Bình luận mới nhất
guest