SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HOÁ HỌC

1,077 học viên tham gia
100,000 Kin 1,000,000
Đăng ký học ngay
Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 65 video bài giảng
  • 99 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 12-08-2020
Mô tả khóa học

Tại sao các em nên học khoá

TỔNG ÔN CẤP TỐC HÓA HỌC 2020?

Khoá tổng ôn Hóa học 2020 được thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn hoàn toàn mới. 

Qua ma trận đề và định hướng ra đề. Thầy LÊ PHẠM THÀNH sẽ hướng dẫn các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức theo quy trình:

- Bài giảng: Nhấn mạnh khắc sâu những kiến thức cần thiết và bỏ qua những kiến thức giảm tải, nhạy cảm.

- Đề thi: Được biên soạn mới hoàn toàn và bám sát định hướng ôn tập của Bộ. Đảm bảo hệ thống lại tất cả các dạng bài, các câu hỏi. 

Đặc biệt khoá học này tất cả các câu hỏi trong đề thi được thầy LÊ PHẠM THÀNH quay full video chữa chi tiết từng ID câu hỏi.

=> Nhóm học LIVE: https://bit.ly/2Whaqzw

Với hơn 50 bài giảng và 50 đề luyện tập. Khoá học này rất cần thiết đối với tất cả các  em học sinh dự thi bài thi KHTN.

Khóa học đã khai giảng vào 26/3/2020!

Thầy LÊ PHẠM THÀNH và Hoc24h.vn chúc các em học tốt, thành đạt và gặp nhiều may mắn !

Đề cương khóa học
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 01 Free
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 02 Free
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 03 Free
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 04 Free
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 05 Free
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 06
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 07
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 08
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 09 Free
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 10
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 11
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 12
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 13
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 14
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 15
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 16
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 17
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 18
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 19
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 20
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 21
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 22
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 23
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 24
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 25
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 26
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 27
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 28
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 29
Đã phát hành
Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 30
Đã phát hành
TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Phần 3)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Đã phát hành
TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ-TH.05. Tổng ôn tập chuyên đề Phân biệt một số chất vô cơ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.05. Tổng ôn tập chuyên đề Phân biệt một số chất vô cơ (Đề 1)
Đã phát hành
TÔ-TH.06.1. Hoá học và vấn đề KINH TẾ
Đã phát hành
45:00
TÔ-TH.06.2. Hoá học và vấn đề XÃ HỘI
Đã phát hành
45:00
TÔ-TH.06.3. Hoá học và vấn đề MÔI TRƯỜNG
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.06. Hoá học và vấn đề KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.06. Hoá học và vấn đề KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 3)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 4)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 5)
Đã phát hành
TÔ-TH.08. TÌM CHẤT (từ thí nghiệm)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.08. TÌM CHẤT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.08. TÌM CHẤT (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Phần 1)
Đã phát hành
60:00
TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Phần 2)
Đã phát hành
60:00
Thi Online: TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ-TH.10. Bài toán ĐIỆN PHÂN có ĐỒ THỊ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ-TH.10. Bài toán ĐIỆN PHÂN có ĐỒ THỊ
Đã phát hành
TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI (Phần 1: Sự điện li & Axit - Bazơ - Muối)
Đã phát hành
40:00
TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI (Phần 2: Phản ứng trao đổi ion - pH - Chất chỉ thị axit bazơ)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Đã phát hành
TÔ11.02. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ - PHOTPHO (Phần 1)
Đã phát hành
60:00
Thi Online: TÔ11.02.01. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ
Đã phát hành
TÔ11.02. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ - PHOTPHO (Phần 2)
Đã phát hành
30:00
Thi Online: TÔ11.02.02. Tổng ôn Lý thuyết PHOTPHO
Đã phát hành
TÔ11.03. Tổng ôn Lý thuyết CACBON - SILIC
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ11.03. Tổng ôn Lý thuyết CACBON - SILIC
Đã phát hành
TÔ11.04. Tổng ôn Lý thuyết và bài tập về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ11.04.01. Tổng ôn Lý thuyết về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
Thi Online: TÔ11.04.02. Tổng ôn Bài tập về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
TÔ11.05. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PHI KIM
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ11.05. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PHI KIM
Đã phát hành
TÔ11.06. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ11.06. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON
Đã phát hành
TÔ11.07. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về HIĐROCACBON
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ11.07. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về HIĐROCACBON
Đã phát hành
TÔ11.08. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANCOL - PHENOL - ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ11.08.01. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Đã phát hành
Thi Online: TÔ11.08.02. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về PHENOL
Đã phát hành
TÔ11.08. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANCOL - PHENOL - ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ11.08.03. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Đã phát hành
Thi Online: TÔ11.08.04. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
TÔ11.09. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANCOL - PHENOL - ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ11.09.01. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANCOL - PHENOL
Đã phát hành
TÔ11.09. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANCOL - PHENOL - ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ11.09.02. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT Free
Đã phát hành
50:00
Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT Free
Đã phát hành
TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE Free
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE
Đã phát hành
TÔ12.03. Tổng ôn các dạng bài tập Thủy phân ESTE
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.03. Tổng ôn các dạng bài tập Thủy phân ESTE
Đã phát hành
TÔ12.04. Tổng ôn các dạng bài tập về LIPIT - CHẤT BÉO
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.04. Tổng ôn các dạng bài tập về LIPIT - CHẤT BÉO
Đã phát hành
TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ12.06. Tổng ôn các dạng toán về CACBOHIĐRAT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.06. Tổng ôn các dạng toán về CACBOHIĐRAT
Đã phát hành
TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Đã phát hành
TÔ12.08. Tổng ôn các dạng toán về AMIN - AMINO AXIT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.08. Tổng ôn các dạng toán về AMIN - AMINO AXIT
Đã phát hành
TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Đã phát hành
TÔ12.10. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.10. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Đã phát hành
TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Đã phát hành
Bài 5.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 2: Lý thuyết về muối amoni hữu cơ)
Đã phát hành
45:00
Bài 5.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 3: Bài toán xác định cấu tạo muối amoni hữu cơ)
Đã phát hành
45:00
PLUS-HC04.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ
Đã phát hành
45:00
TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME
Đã phát hành
TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Đã phát hành
TÔ12.14. Phần 1: Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
45:00
TÔ12.14. Phần 2: Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
45:00
TÔ12.14. Phần 3: Tổng ôn Lý thuyết NHÔM VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ12.14. Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Đã phát hành
TÔ12.15. Phần 1: Tổng ôn Lý thuyết SẮT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.15.1. Tổng ôn Lý thuyết SẮT VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
TÔ12.15. Phần 2: Tổng ôn Lý thuyết CROM
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ12.15.2. Tổng ôn Lý thuyết CROM VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Đã phát hành
TÔ12.17. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.17. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Đã phát hành
TÔ12.18. Tổng ôn các dạng toán về HCl, H2SO4 loãng
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.18. Tổng ôn các dạng toán về HCl, H2SO4 loãng
Đã phát hành
TÔ12.19. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.19. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 1)
Đã phát hành
TÔ12.20. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.20. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 2)
Đã phát hành
TÔ12.21. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 3)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: TÔ12.21. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 3)
Đã phát hành
TÔ12.22. Tổng ôn các dạng toán NHIỆT LUYỆN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.22. Tổng ôn các dạng toán NHIỆT LUYỆN
Đã phát hành
TÔ12.23. Tổng ôn các dạng toán OXIT AXIT - MUỐI CACBONAT
Đã phát hành
60:00
Thi Online: TÔ12.23. Tổng ôn các dạng toán OXIT AXIT - MUỐI CACBONAT
Đã phát hành
TÔ12.24. Tổng ôn các dạng toán về HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.24. Tổng ôn các dạng toán về HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH
Đã phát hành
TÔ12.25. Tổng ôn LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.25. Tổng ôn LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Đã phát hành
TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Nhận biết - Thông hiểu)
Đã phát hành
Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Vận dụng - Vận dụng cao)
Đã phát hành
TÔ12.27. Tổng ôn CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ Fe
Đã phát hành
60:00
Thi Online: TÔ12.27. Tổng ôn CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ Fe
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy LÊ PHẠM THÀNH
Thầy Lê Phạm Thành là một trong những giáo viên môn Hóa hàng đầu Việt Nam Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, từ online đến offline, Thầy đã chắp cánh ước mơ cho rất nhiều thế hệ học sinh, chinh phục thành công cánh cổng trường ĐH mà mình mong muốn. Với hệ thống khóa học đồ sộ, đầy đủ; các nội dung kiến thức được sắp xếp hợp lý, từ cơ bản đến nâng cao và đặc biệt cách dạy cực chi tiết, lấy trọng tâm là lý thuyết, Thầy đã giúp các bạn từ "mất gốc" lấy lại căn bản, nắm vững kiến thức, và các bạn dần trở nên yêu mến môn Hóa, thậm chí nhiều bạn còn chọn học các ngành liên quan đến Hóa Học ở bậc ĐH ! Hàng năm Thầy luôn là giáo viên môn Hóa có số điểm 9 - 10 dẫn đầu cả nước, với rất nhiều thủ khoa, trong đó có rất nhiều học sinh đỗ vào các trường Top đầu cả nước như ĐH Y Hà Nội, Y Dược TP HCM, Ngoại Thương, Quân Y, Bách Khoa, Kinh tế ... Câu nói tâm đắc: CHẮC LÝ THUYẾT - VỮNG BÀI TẬP - NHANH TÍNH TOÁN !
Bình luận mới nhất
guest