SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

864 học viên tham gia
399,000 Kin 1,000,000
Đăng ký học ngay
Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 135 video bài giảng
  • 118 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 12-08-2020
Mô tả khóa học

Khoá LUYỆN THI THPT QG 2020

có gì đặc biệt ?

Hội đồng giáo viên hoc24h.vn trân trọng giới thiệu về khóa SUPER-1: LUYỆN THI THPT QG 2020 - Môn: HOÁ HỌC

Đây là khóa học được tổ chức theo từng chuyên đề kiến thức. Kiến thức trong khóa học được Thầy Lê Phạm Thành cung cấp dưới dạng lí thuyết qua video giảng rất tỉ mỉ. Sau đó là đề thi online luyện tập từng phần kiến thức.

Các câu hỏi trong đề thi được Thầy Lê Phạm Thành biên soạn hoàn toàn mới, nhằm phù hợp với kì thi THPT Quốc gia 2020. Mỗi câu hỏi đều có lời giải VIP (dạng text) và video hướng dẫn giải - phân tích chi tiết những vấn đề HAY - LẠ - KHÓ do Thầy Lê Phạm Thành trực tiếp thực hiện.

Ngoài ra, Thầy và hoc24h.vn có kế hoạch làm LiveStream hàng tuần để trao đổi - giải đáp thắc mắc và giao lưu cùng các em !

Đây là khóa học được xây dựng mới hoàn toàn với nhiều điểm ưu việt. Thầy Lê Phạm Thành rất mong khóa học sẽ giúp các em chinh phục điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2020 !

Lưu ý: Khóa LUYỆN THI THPT QG 2020, tại: Hoc24h.vn có đầy đủ kiến thức lớp 10, 11 và 12 phục vụ cho kỳ thi THPT QG 2020.

Đề cương khóa học
Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ Free
Đã phát hành
40:00
Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ Free
Đã phát hành
Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Đã phát hành
Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1: Qua CTĐGN)
Đã phát hành
30:00
Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2: Tính trực tiếp từ phản ứng cháy)
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 1.05. ANKAN (Phần 1: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp)
Đã phát hành
40:00
Bài 1.05. ANKAN (Phần 2: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp (Tiếp))
Đã phát hành
40:00
Bài 1.05. ANKAN (Phần 3: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 1.06. ANKEN (Phần 1: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp)
Đã phát hành
40:00
Bài 1.06. ANKEN (Phần 2: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.06. ANKEN
Đã phát hành
Bài 1.07. ANKAĐIEN
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 1.08. ANKIN (Phần 1: Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp)
Đã phát hành
40:00
Bài 1.08. ANKIN (Phần 2: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.08. ANKIN
Đã phát hành
Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Đã phát hành
Bầi 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Đã phát hành
Bài 1.11. PHENOL
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.11. PHENOL
Đã phát hành
Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Đã phát hành
Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Đã phát hành
Phương pháp học môn Hoá đạt hiệu quả cao Free
Đã phát hành
15:00
Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 - Chương 1. Este - Lipit Free
Đã phát hành
10:00
Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Phần 1) Free
Đã phát hành
30:00
Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Phần 2) Free
Đã phát hành
30:00
Thi Online: Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE Free
Đã phát hành
Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Phần 1) Free
Đã phát hành
40:00
Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Phần 2) Free
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO Free
Đã phát hành
Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE
Đã phát hành
Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO
Đã phát hành
Bài 2.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 3)
Đã phát hành
Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Phần 1)
Đã phát hành
40:00
Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Phần 2)
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Đã phát hành
Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 - Chương 2. Cacbohiđrat Free
Đã phát hành
10:00
Bài 3.01. Một số kiến thức mở đầu về CACBOHIĐRAT Free
Đã phát hành
20:00
Bài 3.02. GLUCOZƠ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 3.02. GLUCOZƠ
Đã phát hành
Bài 3.03. SACCAROZƠ
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ
Đã phát hành
Bài 3.04. TINH BỘT
Đã phát hành
45:00
Bài 3.05. XENLULOZƠ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat
Đã phát hành
Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 02)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 03)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Đã phát hành
Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)
Đã phát hành
Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 - Chương 3. Amin - Amino axit - Protein Free
Đã phát hành
10:00
Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN (Phần 1) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Đã phát hành
Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT (Phần 1) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT (Phần 2) Free
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Đã phát hành
Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1: PEPTIT) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2: PROTEIN)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Đã phát hành
Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Đã phát hành
Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Phần 3)
Đã phát hành
45:00
Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Phần 4)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 3)
Đã phát hành
Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 1: Tính axit - bazơ và xác định CxHyO2N)
Đã phát hành
45:00
Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 2: Lý thuyết về muối amoni hữu cơ)
Đã phát hành
45:00
Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 3: Bài toán xác định cấu tạo muối amoni hữu cơ)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 6.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 6.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử
Đã phát hành
Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Đã phát hành
Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 1: Lý thuyết trọng tâm)
Đã phát hành
50:00
Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 2: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa - Khử)
Đã phát hành
50:00
Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 3: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa - Khử (tiếp))
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 6.03. Phản ứng hóa học
Đã phát hành
Bài 6.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 6.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Đã phát hành
Bài 6.05. Sự điện li (Phần 1: Sự điện li & Axit - Bazơ - Muối)
Đã phát hành
50:00
Bài 6.05. Sự điện li (Phần 2: Phản ứng trao đổi ion - pH - Chất chỉ thị axit bazơ)
Đã phát hành
50:00
Thi Online: Bài 6.05. Ôn tập Sự điện li
Đã phát hành
Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Thi Online: Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Bài 6.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 6.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
Bài 6.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 6.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Bài 6.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
40:00
Thi Online: Bài 6.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Đã phát hành
Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 - Chương 5. Đại cương về kim loại Free
Đã phát hành
8:00
Bài 7.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Đã phát hành
Bài 7.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại (Phần 1) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 7.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Đã phát hành
Bài 7.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Đã phát hành
Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Đã phát hành
Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Phần 1)
Đã phát hành
30:00
Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc
Đã phát hành
Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Phần 3)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Đã phát hành
Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 1)
Đã phát hành
Bài 7.14. Lý thuyết về sự điện phân
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.14. Lý thuyết về sự điện phân
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Phần 1: Bài toán xuôi)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1)
Đã phát hành
Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Phần 2: Bài toán ngược)
Đã phát hành
45:00
Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Phần 3: Bài toán ngược - Tiếp)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 3)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 2)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 3)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1) Free
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2) Free
Đã phát hành
Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Phần 2: Hợp chất của kim loại kiềm) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Phần 1: Kim loại kiềm) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 8.04. Nước cứng
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.04. Nước cứng
Đã phát hành
Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 3)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 4)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 2)
Đã phát hành
Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Phần 1)
Đã phát hành
45:00
Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Phần 2)
Đã phát hành
45:00
Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1)
Đã phát hành
Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 2)
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy LÊ PHẠM THÀNH
Thầy Lê Phạm Thành là một trong những giáo viên môn Hóa hàng đầu Việt Nam Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, từ online đến offline, Thầy đã chắp cánh ước mơ cho rất nhiều thế hệ học sinh, chinh phục thành công cánh cổng trường ĐH mà mình mong muốn. Với hệ thống khóa học đồ sộ, đầy đủ; các nội dung kiến thức được sắp xếp hợp lý, từ cơ bản đến nâng cao và đặc biệt cách dạy cực chi tiết, lấy trọng tâm là lý thuyết, Thầy đã giúp các bạn từ "mất gốc" lấy lại căn bản, nắm vững kiến thức, và các bạn dần trở nên yêu mến môn Hóa, thậm chí nhiều bạn còn chọn học các ngành liên quan đến Hóa Học ở bậc ĐH ! Hàng năm Thầy luôn là giáo viên môn Hóa có số điểm 9 - 10 dẫn đầu cả nước, với rất nhiều thủ khoa, trong đó có rất nhiều học sinh đỗ vào các trường Top đầu cả nước như ĐH Y Hà Nội, Y Dược TP HCM, Ngoại Thương, Quân Y, Bách Khoa, Kinh tế ... Câu nói tâm đắc: CHẮC LÝ THUYẾT - VỮNG BÀI TẬP - NHANH TÍNH TOÁN !
Bình luận mới nhất
guest