Thông tin đề thi

Đề CHUYÊN số 40: THPT Chuyên ĐH Vinh (Lần 2 - 2020)
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 11:00 am
    29/06/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227581 - lenukhanhhuyen 104 10 40 05:30 30/06/2020
00:10:46
7447
2 foto 268819 - Hien Khanh 104 10 40 08:14 29/06/2020
00:33:21
2221
3 foto 243900 - Imyen0501 104 10 40 05:31 29/06/2020
00:41:30
10967
4 foto 282838 - Trinh Thu 101 9.75 39 09:01 29/06/2020
00:14:44
2405
5 foto 249109 - hoanganh234 101 9.75 39 08:43 29/06/2020
00:38:55
3021
6 foto 253529 - Khanh 99 9.75 39 03:31 29/06/2020
00:34:36
3301
7 foto 268713 - phamvuongtue 99 9.75 39 09:32 30/06/2020
00:47:01
2025
8 foto 268692 - Trần Trọng Quang 99 9.75 39 09:06 29/06/2020
00:48:57
2152
9 foto 204454 - huuminh24092002 98 9.5 38 05:40 02/07/2020
00:27:39
1563
10 foto 238344 - ong oi mk nick ly la gi 97 9.5 38 05:39 29/06/2020
00:50:00
9332