Thông tin đề thi

Đề SỞ số 22: Thi KSCL - Tỉnh Hà Tĩnh (Lần 3 - 2020)
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 05:00 pm
    28/06/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 282838 - Trinh Thu 80 10 40 08:52 28/06/2020
00:05:12
2405
2 foto 253385 - Tạ Ngọc Tiến 80 10 40 11:02 28/06/2020
00:05:47
3539
3 foto 264191 - Lê văn san 80 10 40 06:13 28/06/2020
00:17:20
6162
4 foto 157719 - longvunguyen10 80 10 40 12:48 29/06/2020
00:17:29
13582
5 foto 204454 - huuminh24092002 80 10 40 11:24 01/07/2020
00:23:33
1563
6 foto 76567 - HoangMinh 77 9.75 39 06:45 28/06/2020
00:03:41
6796
7 foto 217892 - Hàn Hồng Hạnh 77 9.75 39 09:47 28/06/2020
00:04:02
2243
8 foto 283012 - Nguyễn Huy 77 9.75 39 11:39 28/06/2020
00:06:00
1449
9 foto 267164 - Viennguyen2002 77 9.75 39 08:55 01/07/2020
00:08:18
8282
10 foto 241128 - Dương Tuấn 77 9.75 39 10:10 04/07/2020
00:21:44
13432