Thông tin đề thi

ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 15
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    10/04/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245015 - tientien 47 7.25 29 11:25 24/05/2020
00:49:57
2561