Thông tin đề thi

Luyện tập MUỐI
  • Lớp 9
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    03/09/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 284830 - tuanpbc011101 0 0 0
-1599483825
1000
2 foto 231415 - thiencan007 0 0 0
-1589620527
989
3 foto 266094 - HONGUYENDIEUNGHI 0 0 0
-1587083207
1000