Thông tin đề thi

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 19)
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 20 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    23/05/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 77 10 20 09:56 11/06/2019
00:03:37
6625
2 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 72 9.5 19 04:32 04/06/2019
00:08:50
5832
3 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 72 9.5 19 08:11 23/06/2019
00:16:15
2053
4 foto 175542 - Lufpi 68 9 18 12:52 13/06/2019
00:11:23
5858
5 foto 189051 - rinleo2k1 68 9 18 07:31 04/06/2019
00:14:29
9507
6 foto 181203 - duongthe 63 8.5 17 11:31 20/06/2019
00:14:13
2358
7 foto 157719 - longvunguyen10 57 8 16 09:15 26/05/2020
00:11:03
11200
8 foto 111197 - thangkuto1 54 7.5 15 08:03 11/06/2019
00:11:12
2181
9 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 53 7.5 15 04:16 11/06/2019
00:11:52
4990
10 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 53 7.5 15 08:40 21/06/2019
00:12:19
4463