Thông tin đề thi

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 18)
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 20 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    21/05/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 181203 - duongthe 29 6 12 11:03 20/06/2019
00:08:22
2358
12 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 27 5 10 03:59 11/06/2019
00:08:25
4990
13 foto 257284 - nhatkhanh10 27 4 8 11:52 18/06/2020
00:05:59
6114
14 foto 215412 - hungvuong2002 16 4 8 06:29 21/05/2020
00:07:32
4084
15 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 2 2.5 5 10:29 31/05/2020
00:14:32
6344
16 foto 204524 - nguyenthiphuong1 11 2 4 08:34 24/06/2019
00:04:36
3573
17 foto 180714 - Thao Le 3 0.5 1 07:33 21/06/2019
00:00:14
1599
18 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 1 0.5 1 05:31 14/06/2019
00:02:08
2005
19 foto 207645 - Đình Tiến 0 0 0
-1561134604
1450
20 foto 199343 - loan huynh 0 0 0
-1560091535
7239