Thông tin đề thi

Kiểm tra hết chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
  • Lớp 9
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:01 am
    05/09/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 79 9.25 37 07:46 20/07/2019
00:45:55
3812
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 69 8.75 35 10:49 27/06/2019
00:37:07
2971
3 foto 249499 - Tramanh1206 66 8.5 34 01:24 27/11/2019
00:44:24
3268
4 foto 239308 - thanhdat2512 27 5.25 21 09:04 09/11/2019
00:32:42
1297
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 05:12 18/03/2020
00:00:03
1088
6 foto 84652 - Nguyễn Văn An 0 0 0 10:30 05/11/2019
00:00:10
1742