Thông tin đề thi

Thi Online: H09.01.13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
  • Lớp 9
  • Số câu 30 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:02 am
    31/08/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 87 10 30 10:31 24/06/2019
00:44:31
2971
2 foto 249499 - Tramanh1206 79 9.33 28 10:13 26/11/2019
00:44:44
3268
3 foto 227232 - wonderwoman05 76 9 27 12:51 19/07/2019
00:45:28
3725
4 foto 239308 - thanhdat2512 0 0 0
-1566655093
1297
5 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 09:44 19/07/2019
00:00:03
1000
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 05:12 18/03/2020
00:00:03
1088