Thông tin đề thi

Thi Online: H09.01.12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  • Lớp 9
  • Số câu 30 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:03 am
    29/08/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 56 9.33 28 10:19 22/06/2019
00:27:19
2971
2 foto 249499 - Tramanh1206 53 9 27 03:48 26/11/2019
00:44:01
3268
3 foto 227232 - wonderwoman05 42 7.67 23 07:00 15/07/2019
00:46:04
3812
4 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 09:40 23/08/2019
00:45:00
1088