Thông tin đề thi

Luyện đề 01: Làm quen với đề thi THPT QG 2020 môn HÓA (Đề 1)
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:01 am
    21/05/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 60884 - Kháng Hoàng Trần 43 4.75 19 11:16 09/06/2019
00:16:02
1931
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 32 4.75 19 10:17 22/06/2019
00:07:52
7711
3 foto 227784 - hungthinh1415 27 4.75 19 10:49 15/06/2019
00:45:03
2288
4 foto 226984 - conghoan123 18 3.75 15 08:35 23/06/2019
00:28:33
1061
5 foto 229469 - Hoangcongthuan10 10 3.5 14 04:46 09/06/2019
00:28:12
1224
6 foto 219899 - vanchung -3 1 4 09:23 10/06/2019
00:07:28
1346